top of page
DJI_0007.JPG

Titolo 3

Tamiya.jpeg

Campionato sociale

Prima gara (26.03.23)

Seconda gara (14.05.23)

Terza gara (18.06.23)

Campionato Svizzero (30.04.23)

Tamiya Eurocup (15.07.23)

Quarta gara (03.09.23)

Quinta gara (15.10.23)

bottom of page